You are here

FARKLI FUTBOL LİGİ KATEGORİLERİNDE YER ALAN ANKARA TAKIMLARININ SPOR YÖNETİCİSİ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF ANKARA – BASED FOOTBALL TEAMS IN DIFFERENT LEAGUE CATEGORIES ON THE QUALIFICATIONS OF THE SPORT MANAGERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to evaluate the views related to “qualifications on the working field of the person who will work on the sport management” of sport managers working on the football teams at the level of super and second league in Ankara as comparative way. Scope of the research includes 18 clubs from super league and 68 clubs managers from second league in Turkey. In the study, football branch offices of the sport clubs from super and second league in Ankara were taken as study groups. Ankaragücü and Gençlerbirliği from super league and Ankara Demirspor, Etimesgut Şeker Spor and Gençlerbirliği Asaş teams from Turkey second league are in the study. This study was done between 2005 and 2006. It was prepared a questionnaire form aimed at measure the necessary qualifications for sport manager. The questionnaire form was developed by Sunay in 1998 taken into consideration working on the management and sport management fields and thoughts and views concerning qualifications (general culture, sport field knowledge, sport management vocational knowledge) of sport manager. Data collecting coefficient of reliability alfa was determined as 0.96. Also it was determined concerning general culture 0.70, field knowledge 0.79, vocation of sport management is 0.74. While super league clubs manager participating in the study were definitely agree on qualification of “good using main language”, second league clubs manager were definitely agree on qualification of “ the ability of communication”. Necessity of knowing foreign language was indicated as high rate important (% 97) by second league club manager. Football club managers are one of the important elements in the Turkish sport organization. Club managers must be in contact with the Turkish sport organization. But the clubs manager participating in the study not embracing the qualification gives an impression that the relationships between club managers and the Turkish sport organization are broken even if it is little. Consequently, among the qualifications related to “general culture”, “sport field knowledge” and “sport management vocational knowledge” of the super and second league manager, it was determined that the qualifications of “the ability of using computer” and “knowing facilities and technology related to sport” were resulted in the advantage of second league club managers.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, Ankara’daki süper lig ve 2. Lig düzeyindeki futbol takımlarında görev yapan spor yöneticilerinin ‘spor yönetimi alanında çalışacak personelin çalışma alanındaki niteliklerine’ ilişkin görüşlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Araştırmanın evreni, Türkiye’deki süper ligde mücadele eden 18 kulübün spor yöneticileri ile 2. ligde mücadele eden 68 kulübün spor yöneticileridir. Çalışmada Ankara’da süper ve 2. lig düzeyinde mücadele eden spor kulüplerinin futbol şubeleri çalışma grubu olarak alınmıştır. Çalışma grubunda, Süper ligde mücadele eden Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Türkiye 2. liginde mücadele eden, Ankara Demirspor, Etimesgut Şekerspor ve Gençlerbirliği Asaş takımları yer almıştır. Araştırma 2005-2006 futbol sezonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna spor yöneticisinin sahip olması gereken nitelikleri ölçmeye yönelik olarak bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu, yöneticilik ve spor yöneticiliği alanında yapılan çalışmalar ile spor yöneticilerinin niteliklerine ilişkin (genel kültür, spor alan bilgisi ve spor yöneticiliği meslek bilgisi) görüş ve düşünceler dikkate alınarak 1998 yılında Sunay tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracının güvenilirlik katsayısı alfa; .96 ve genel kültüre ilişkin.70, alan bilgisine ilişkin .79, spor yöneticiliği mesleğine ilişkin de .74 olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan Süper Lig yöneticileri “ana dili iyi kullanabilme” niteliğine tamamen katılırlarken, 2.lig kulüp yöneticileri “İletişim kurabilme” niteliğine tamamen katılmışlardır. Yabancı dil bilmenin gerekliliği 2.lig kulüp yöneticileri tarafından yüksek oranda önemli olduğu belirtilmiştir (%97.0). Futbol kulüp yöneticileri Türk spor teşkilatı içinde önemli unsurlardan biridir. Yöneticilerin Türk spor teşkilatı birimleri ile ilişki içinde olması gerekir. Ancak araştırmaya katılan kulüp yöneticilerinin bu niteliği benimsememeleri Türk spor teşkilatı ile ilişkilerin az da olsa kopuk olduğu izlenimi vermektedir. Sonuç olarak, Süper ve 2. lig kulüp yöneticilerinin “genel kültür”, “spor alan bilgisi” ve “spor yöneticiliği meslek bilgisi” ile ilgili nitelikler arasından “bilgisayar kullanma becerisi” ve “spor ile ilgili tesis ve teknolojiyi bilme” ile ilgili niteliklerin 2.lig kulüp yöneticileri lehinde sonuçlandığı saptanmıştır.
45-48