You are here

GÜVENLİK BİLİMLERI ALANI İÇİN BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ

A EDUCATION MODEL SUGGESTION FOR SECURITY SCIENCES FIELD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.417420

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays security education has emerged as an important need for the academic environment that is interested in this field, as well as for states with army, law enforcement personnel and private security organizations. While security is rapidly advancing towards becoming a discipline, the content and scope of the education on security are constantly improving. In this study, a security science in Turkey has sought an answer to the question of how education can be given. In this context, the scope and framework of security studies were examined in terms of world examples, security science undergraduate and graduate education that would be appropriate for Turkey was presented as a model example.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde güvenliğin eğitimi gerek bu alana ilgi duyan akademik ortam gerekse güvenlik faaliyetlerini icra eden asker, kolluk personeli ve özel güvenlik teşkilatlarına sahip devletler için önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Güvenlik bir disiplin olma yolunda hızla ilerlerken, güvenliğe ilişkin verilen eğitimlerin de içerik ve kapsamları sürekli gelişme göstermektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de bir güvenlik bilimleri eğitiminin nasıl verilebileceği sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda güvenlik çalışmalarının kapsam ve çerçevesi dünya örnekleri açısından incelenmiş, Türkiye için uygun olabilecek lisans ve lisansüstü güvenlik bilimleri eğitimleri örnek bir model olarak sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

AK, T. (2017). ÇEVRESEL GÜVENLİK, Ankara: Sistem Ofset Yayınları.
BUZAN, B. (Yaz 2008). ASKERİ GÜVENLİĞİN DEĞİŞEN GÜNDEMİ, Uluslararası İlişkiler, (5)18, 107-123.
CLIFTON, L.S., DAVID, J.B. (2013). SECURITY SCIENCE: THE THEORY AND PRACTICE OF SECURITY, Elsevier, Butterworth–Heinemann Publications, USA.
SANDIKLI, A., EMEKLİER, B. (2012). GÜVENLİK YAKLAŞIMLARINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM, SANDIKLI (eds.), Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, İsanbul: Bilsam Yayınları, 3-70.
Bellevue University, Bachelor of Science in Security Management, Retrieved from https:// training.fema.gov/hiedu/collegelist/downloads/bellevue%20university%20%20bs%20in%20security%20management.pdf (Erişim Tarihi: 02.04.2018)
Güvenlik Terimleri Sözlüğü (2017). T.C. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ankara.
Massachusetts University, Homeland Security, Retrieved from https://www.universities.com/find/ massachusetts/best/ legal-and-law/homeland-security (Erişim Tarihi: 02.04.2018)
Milli Savunma Üniversitesi Alpaslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Retrieved from http://www.kho.edu. tr/akademik/enstitu/guvenlik_bilimleri.html (Erişim Tarihi: 02.04.2018)
National Defence University, Homeland Security, Retrieved from https://www.amu.apus.edu/academic/ schools/security-and-global-studies/bachelors/homeland-security.html (Erişim Tarihi: 01.04.2018)
Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Emnstitüsü, Retrieved from https://www.pa.edu.tr/anabilim-dallari-egitim-birimi.html (Erişim Tarihi: 04.04.2018)
Portsmouth Master's Flexible Framework: Policing, Policy & Leadership, Retrieved from http://www. port.ac.uk/institute-of-criminal-justice-studies/courses/masters-flexible-framework-policing-policy--leadership/ (Erişim Tarihi: 04.04.2018)
St. John’s University, the Master of Professional Studies Program in Homeland Security and Criminal Justice Leadership, Retrieved from https://www.stjohns.edu/academics/schools-and-colleges/college-professio... (Erişim Tarihi: 05.04.2018)
St.John’s University, Homeland Security, Bachelor of Science Retrieved from, https://www.stjohns.edu/academics/ schools-and-colleges/college-professional-studies/programs-and-majors/homeland-security-bachelor-science (Erişim Tarihi: 05.04.2018)
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
142
TOBB ETÜ, Güvenlik Çalışmaları Lisans Üstü Programı, Retrieved from https://www.etu.edu. tr/tr/enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/lisans-ustu-programlar/guvenlik-calismalari (Erişim Tarihi: 06.04.2018)
TODAİE, Güvenlik Yönetimi Lisansüstü Programı, Retrieved from http://www.todaie.edu.tr/akademik/ guvenlik_ yonetimi.php (Erişim Tarihi: 05.04.2018)
University of Leicester, Crisis and Security Management, Retrieved from https://www.universiteitleiden. nl/en/education /study-programmes/master/crisis-and-security-management (Erişim Tarihi: 27.03.2018)
University of Leicester, Terrorism, Security and Policing, Retrieved from https://le.ac.uk/courses/ terrorism-security-and-policing-msc (Erişim Tarihi: 28.03.2018)
University of Portsmouth, Master of Policing, Policy & Leadership, Retrieved from http://www.port.ac. uk/institute-of-criminal-justice-studies/courses/masters-flexible-framework-policing-policy--leadership/ (Erişim Tarihi: 06.04.2018)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com