Buradasınız

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

LAND ASSESSMENT FOR SOILS OF THE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ BASED ON THEIR AGRICULTURAL USES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The land assessment of the soils of the Atatürk Orman Çiftliği covering 33.233 da was determined according to the agricultural uses. The land mapping units were primarily described and land characteristics and qualities were determined from 1:20.000 scaled soil maps of the area. Land use types to be considered were described and their land requirements were determined. The land requirement of the land use types were compared with the land characteristics and land qualities of land mapping units. The results of the matching process combined with those of assessment, environmental impact, economic and social analysis, produced a classification, showed the suitability of each land mapping unit for each relevant land use type. The outcoms of the suitability map for agricultural uses revealed that only 8.2 % of the study area soils was not suitable for agricultural uses 54.4 % of the study area soils was found as highly suitable for agricultural uses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 33.233 dekarlık yüz ölçümüne sahip Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin tarımsal yönden kullanım durumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla 1:20.000 ölçekli temel toprak haritasından yararlanılarak arazi karakteristikleri ve kaliteleri ile haritalama üniteleri tanımlanmıştır. Daha sonra değerlendirmeye alınacak arazi kullanım türleri ve onların arazi istekleri belirlenmiştir. Arazi kullanım türlerinin arazi istekleri ile arazi haritalama birimlerinin arazi karakteristik ve nitelikleri karşılaştırılmıştır. Arazi haritalama birimlerinin arazi kullanım türleri ile karşılaştırılmasıyla elde edilen sonuçlar ekonomik, sosyal ve ekolojik verilerle birleştirilerek her bir arazi haritalama birimi için uygun olan arazi kullanım türleri ve uygunluk sınıfları belirlenmiştir. Son olarak ta arazi uygunluk haritası hazırlanmıştır. Tarımsal kullanıma uygunluk haritası göstermiştir ki, çalışma alanının sadece % 8.2 tarım dışı araziler oluştururken, % 54.4' ü tarımsal kullanım için oldukça iyi arazilerden oluşmaktadır.

REFERENCES

References: 

Anonim, 1994. Türkiye'de Kavakçılık. Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, İzmir.
Arcak, Ç., Keçeci, M., Usul, M. ve Karabulut, A., 2002. Atatürk Orman Çiftliği Detaylı Toprak Etüd ve Haritalanması. KHGM Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü. Teknik Rapor No: 1. Ankara
Cangir, C., Kapur, S., Boyraz, D. ve Akça, E., 1998. Türkiyede Arazi Kullanımı, Tarım Topraklarının Sorunları ve Optimum Arazi Kullanım Politikaları. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil. Menemen-İzmir, Turkey.
Eliç, S., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H., 1987. Tarla Bitkileri. A.Ü.
Ziraat Fakültesi Yayınları: 30, Ders Kitabı, Ankara. FAO, 1977. A Framework for Land Evaluation. Rome. FAO, 1989. Gidelines for Land Use Planning. Interdepartmental
Working Group on Land Planning, FAO, Rome.
Geçit. H., Kolsarıcı, Ö. ve Erol, S., 1987. Tarla Bitkileri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1008, Ders Kitabı, Ankara.
Günay, A., 1984, 1992, 1993. Özel Sebze Yetiştiriciliği. Cilt II, III, IV, V, A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, s.1-312, Ankara.
Kün, E., 1983. Serin İklim Tahılları Tarla Bitkileri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 240, Ders Kitabı, Ankara.
Martin, J.H., Leorand,
W.H.
, Stamp, D.L., 1976. Principles of Field Crop Production, Third Edition. MacMillan Publishing Co.Inc. NewYork.
Özbek,
S.
, 1978. Özel Meyvecilik. Ç.Ü. Ziraat
Fakültesi Yayınları, 128, Ders Kitabı. Adana. Şenol, S ve Tekeş, Y., 1995. Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması Amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara.
64

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com