Buradasınız

ANKARA’DA ULAŞIM TÜRLERİNİN ENERJİ KULLANIMI VE MEKANSAL YAPIYA ETKİLERİ

ENERGY USE OF TRAVEL MODES AND ITS EFFECTS ON SPATIAL STRUCTURE IN ANKARA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The development of travel modes and the development of spatial structures interact with each other and with the development of population continuously. The dynamics, which shape these factors, show differences in different geographies. In this study, a comparison of the modes in use in terms of energy consumption in the case of Ankara has been followed by an evaluation of the changes in spatial structure.
Abstract (Original Language): 
Ulaşım türlerinin gelişimi ve mekansal yapıların gelişimi sürekli birbirleriyle ve nüfus ile etkileşim halindedir. Bu faktörleri şekillendiren faktörler, farklı coğrafyalara bağlı olarak farklılıklar göstermektedirler. Bu çalışmada, Ankara örneğinde, ulaşım türlerinin enerji tüketimlerine göre bir karşılaştırması ortaya konarak, mekansal yapıdaki değişimlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır.