You are here

Brian B. Kettell (2011). Orjinal Dil: İngilizce, Ciltsiz, 192 sayfa, John Wiley and Sons, ISBN: 978-0-470-97804-7.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bankacılık ve finans konularını çalışan herkesin, bankacılık uygulamalarındaki kültürel ve ulusal farklılıklardan haberdar olması gerekir. Farklı bankacılık modelleri arasında İslami bankacılık özel bir ilgiyi hak etmektedir, çünkü işleyişi temelde ekonominin gereksinimlerine göre değil, dinin gereklerine göredir. Bu yüzden İslami bankacılıkta dinin etkilerini ve İslami bankacılığın geleneksel bankacılıkla örtüştüğü ve örtüşmediği yerleri anlamak önemlidir. Brian Kettell'ı n İngilizce yayınlanan ve henüz Türkçeye çevrilmemiş olan İslami Bankacılık ve Finansa Giriş olarak adı Türkçeleştirilebilecek olan Introduction to Islamic Banking and Finance başlıklı kitabı, öğrencilere ve konuyla ilgilenenlere İslami bankacılığın ne olduğunu, nasıl işlediğini ve geleneksel bankacılığa benzeyen ve benzemeyen yönlerinin neler olduğunu anlamalarında yardımcı olabilecek çok önemli bir kaynaktır. Kitap, İslami bankacılık ve finans sektörlerini ilk defa öğrenecek olan herkes için oldukça faydalı olacaktır.

REFERENCES

References: 

CPI FINANCIAL
(2011)
. Book Review: Introduction to Islamic Banking and Finance. http://www.cpifinancial.net/v2/Magazine.aspx?v=1&aid=2019&cat=IBF&in=42. ET: 06.07.2011
HAMID, A. ve NORDIN, N. (2001). "A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millenium - Malaysian Experience", International Journal of Islamic Financial Services, 2(4), 1-10.
KETTELL, B. (2011). Introduction to Islamic Banking and Finance, John Wiley and Sons. YUDISTIRA, D. (2004). "Efficiency in Islamic Banking: An Empirical Analysis of Eighteen Banks", Islamic Economic Studies, 12(1), 1-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com