You are here

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Vatandaşlık

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792)'nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

DİNİ TUTUM - STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Kuramsal Bir Çalışma

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE VE MISIR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA OSMANLI ALGISI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Veli Görüşlerine Göre İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Öğrenciye Etkileri

Ege Ünivesitesi Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitabının İşlevselliğine Yönelik Bir Değerlendirme

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLİTİKA BİLİMİNE YÖNELİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRKİYE VE MISIR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA MİLLİYETÇİ DEĞERLER: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Turkish Studies