Buradasınız

BEYAZ ÖNLÜK ( White Coat) HİPERTANSİYONU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken beyaz önjük hipertansiyonunda fikir, çok eskilere dayanmakta olup, 18.yüzyılda hekim varlığında bazı hastaların nabızlarının arttığı gözlenmiştir.Hekimin varlığının kan basıncına olan etkisini, ilk kez 1940 yılında Ayman ve Goldshine bildirmişlerdir (1). Bu araştırmacılar hipertansif hastalarda evdeki kan basıncı ölçümlerinin, klinikteki ölçümlerden daha düşük olduğunu ve bu farkın bazı olgularda 70/36 mm Hg' ya kadar ulaşabileceğini göstermişlerdir. Bu araştırıcıların gözlemlerinin önemi uzun yıllar değerlendirilememiştir.Beyaz önlük etkisi olarak tanımlanan bu etki intraarteriyel çalışmalar ile de gösterilmiştir (2).Hem normotensif hemde hipertansif kişilerde kan basıncı ölçümü sırasında odaya doktorun girişi 1-4 dakika içerisinde ölçülen kan basıncı değerini ortalama 27/15 mm Hg civarında yükseltmektedir. Aynı hekimin tekrarlayan ölçümlerinde,bu etki devam etmiş ve alışkanlık olmamıştır. Kan basıncı ölçümlerini doktor yapmasa bile bu artışlar izlenmektedir. Beyaz önlük etkisini yaratan, hekim ile hastanın aynı ortamda biraraya gelmesidir. Bu etki, doktor yerine hemşire ve teknisyen varlığında daha az belirginleşmektedir. Ayaktan kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) tekniklerinin gelişimi ile beyaz önlük etkisini daha iyi tanımlamak mümkün olmuştur. Yaygın kabul gören tanıma göre beyaz önlük etkisi; klinik ölçümlerde yüksek olarak saptanan kan basıncı değerinin ev koşullarında ölçümde ve AKBM' da normal olarak saptanmasıdır. Beyaz önlük etkisi özellikle hafif hipertansiyon saptanan hastaların % 21¬35' inin ev ölçümleri normal sınırlardadır (3-5). Daha şiddetli hipertansiyonda ise, bu oran % 5 civarındadır (3). Beyaz önlük etkisinin çoğu çalışmalarda; kadınlarda, yaşlılarda ve çocuklarda daha sık görülebileceği bildirilmiştir. Bazı kişilerde ilk klinik vizitte kan basıncı yüksek bulunup, bir kaç dakika devam etmekte ve sonraki vizitlerde normale ulaşmaktadır. Bu yüzden BÖH (Beyaz Önlük Hipertansiyonu) tanısı için tek bir vizitte ve sadece klinikteki ölçümlerde değil, kan basıncının kişinin kendisi tarafından (self monitörizasyonu) evde ölçümleri ve AKBM ile konulmalıdır. KAN BASINCININ SELF MONİTÖRİZASYONU Hastanın kan basıncının kendisi tarafından evde ölçülmesi esasına dayanır. Hem beyaz önlük etkisini belirlemesi , hem de uzun dönemde çok sayıda ölçüme izin vermesi açısından değerlidir. Bu yöntemin en önemli sıkıntısı, kişinin ölçüm sırasında yapabileceği hatalardır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Ayman D, Goldshine AD: Blood presssure.. determinations by patieents with essential hypertension: the difference between clinic and home readings before
treatment Am J Med Sci. 1940; 200:465- 474.
2. Mancia G, Grassi G, Pomidossi G, et al. Effects of blood
pressure measurement by the doctor on patients' blood pressure and heart rate Lancet. 1983; 2 : 695-698.
3. Pickering TG, James GD.Boddie C, Harshfield GA,Blank S.Laragh JH.How Common İs White Coat Hypertension ? JAMA 1998 ; 259: 225-228.
4. Hoegholm A, Kristensen KS, Madsen NH, Suendsen TL. White coat hypertension diagnosed by a 24-h ambulatatory monitoring. Examination of 159 newly diagnosed hypertensive patients.Am J Hypertens 1992;
5: 64-70.
5. Ocon-Pujadas J, Mora-Macia J . White coat hypertension and related phenomenia. A Clinical
approach. Drug 1993 ; 46 (suppl): 95-102.
6. Pickering TG,Kaplan NM.Krakoff L, et al. American Society of Hypertension Expert Panel: Conclusions and recommendations on the clinical use of home (self) and ambulatory blood pressure monitoring.AM J Hypertens 1996:9:1-11.
7. The sixth report of the joint national committee on prevention, detection, and treatment of high blood presure.NIH Publication No 98-4080 ; 1997.
8. Guidelines Sub-Committee. 1999 World Health
organization / international Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. J
Hypertens 1999; 17: 151-183.
9. National High Blood Pressure Education Program k cordinating Committee: National High Blood Pressure Education Program working Group Report on ambulatory blood pressure monitoring. Arch intern Med
1990; 159:2270-2280.
10. Pickering TG, Levenstein M,Walmsley P: Differential effects of doxazosin on clinic and ambulatory presure according to age, gender,and presence of white coat hypertension.Results of the HALT study. Am J
Hypertens 1994;7:848-852.
11. Fitscha P. Meisner W. indication for antihypertensive treatment : superiority of ambulatory vs casual blood pressure measurement. Blood Press 1994;3:36-39.
12. Middlemost SJ.Sack M, Davis J et al. Effects of long -acting nifedipine on casual office blood pressure measurements,24-hour ambulatory blood pressure profiles,exercise parameters and left ventricular mass and function in black patients with mild to moderate systemic hypertension. Am J Cardiol 1992;70:474-478.
13. Julius S, Mejia A, Krause L et al . 'White coat' versus 'sustained' borderline hypertensions in Tecumseh,Michigan.Hypertension 1990; 16: 617-623.
14. Weber-MA, Neutel JM, Smith DHG, Graettinger
WF:Diagnosis of mild hypertension by ambulatory blood pressure monitoring. Circulation 1994,90:2291¬2298. v
15. Cavalini MC, Roman MJ, Pickering TG, Schwartz JE,
Pini R, Devereux RB: Is white coat hypertension associated with arterial disease or left ventricular
hypertrophy ? Hypertension 1995;26:413-419.
16. Pierdomenico SD, Lapenna D, Guglielmi MD, et al. Target organ status and serum lipids in patients with white coat hypertension.Hypertension 1995;26 : 801¬807.
17. Ferrara LA,Guida L,Pasanisi F,et al. Isoladet office hypertension and end organ damage.. ! Hypertens 1997 ; 15:979-985.
18. Pickering TG. White coat hypertension.Curr Opin
Nephrol Hypertens. 1996 ; 5:192-198.
77
19. Julius S, Mejia A , Jones K, et al. 'White coat' versus Sustained' borderline hypertension in Tecumseh,Michigan. Hypertension 1990; 16:617-623.
20. Burnier M, Biollaz J,Magnin JL,Bidlingmeyer M;Brunner HR. Renal sodium handling in patients with untreated hypertension and white coat hypertension.Hypertension 1993; 23: 496-502.
21. Hoegholm A, Bang LE, Kristensen KS,Nielsen JW.Holm J. Microalbuminuria in 411 untreated individuals with established hypertension,white coat hypertension and normotension. Hypertension 1994 ;
24: 101-105.
22. Cardillo C, De Felice F.Campia U.Folli G.Psychophysiological reactivitity and cardiac end organ changes in white coat hypertension.Hypertension 1993; 21 : 836-844.
23. Verdecchia P.Porcellati C. Schillaci G. et al. Ambulatory blood pressure. An independent predictor or prognosis inesssential hypertension. Hypertension 1994 ; 24 : 793¬801.
24. Pierdomenico SD, Lapenna D, Guglielmi MD et al. Target organ status and serum lipids in patients with white coat hypertension. Hypertension 1995 ; 26 : 801 -807.
25. Cavallini C, Roman MJ.Pickering TG, Schwatrz JE,Pini R,Devereux RB. Is white coat hypertension associated with arterial disease or left ventricular hypertrophy ?
Hypertension 1995 ; 26 : 413-419.
26. Khattar RS,Senior R, Lahiri A: Cardiovascular outcome in white- coat versus sustained mild hypertension : a 10-
year follow-up study. Circulation. 1998; 98: 1892-1897.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com