Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

Iraqology: An Introduction

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

MODERN ÖZBEK ROMANLARINDA KÂMİL İNSAN TERBİYESİ MESELESİNİN ELE ALINIŞI

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

AKA GÜNDÜZ'ÜN ROMANLARINDA KADIN KARAKTERLER VE KADIN SORUNLARI

Turkish Studies

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

SİYASET, MEDYA VE ORDU ÜÇGENİNDE 27 MAYIS ATMOSFERİ: "KARANLIĞA DİRENEN YILDIZ" ÜZERİNDEN BİR BAKIS

Turkish Studies

"YENİ TÜRK EDEBİYATI" KAYNAĞI OLARAK TARİH ve TARİHÎ ELEŞTİRİ

Turkish Studies

HİCİV KAVRAMI AÇISINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ NİN "FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ" ROMANINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRK TİYATROSUNDA TARİH

Turkish Studies

ISMAIL GASPIRALI'NIN ROMAN VE HİKAYELERİNDE KADIN KAHRAMANLAR VE İDEAL KADIN ÖNERİSİ

Turkish Studies

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Turkish Studies

ERMENİ TEHCİRİ’NİN 100. SENESİNDE ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZDA ERMENİ MESELESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA SARIKAMIŞ HAREKÂTI NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI

Folklor/Edebiyat Dergisi

MEMLÛKLER DÖNEMİNDE FAALİYET GÖSTEREN HALEP MEDRESELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİNE BİR BAKIŞ

The Journal of Academic Social Science Studies

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

Turkish Studies