Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

DÎVÂNU LUGATI'T-TÜRK'TE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER

Turkish Studies

TÜRKÇEDE DANTE ÜZERINE

Turkish Studies

ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE EGZİSTANSİYALİST ÖGELER VE “KENDİ”LİK KAVRAMI

Turkish Studies

KELÂM-I FASÎH VE YÛNUS EMRE

Turkish Studies

ALİ EMİRÎ'NİN OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMUASI

Turkish Studies

TÜRK EDEBİYATINDA DIŞ GÖÇ BİR DIŞ GÖÇ ROMANI ÖRNEĞİ OLARAK ÇIRPINTILAR

Turkish Studies

DIVANU LUGATİ'T-TURK'T E GEÇEN ULAS/OLES "SUZGUN, BAYGIN" KELİMESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Turkish Studies

TURK EDEBIYATI'ND A HİLECİ BİR FIGUR OLARAK NASREDDIN HOCA VE KLASİK ÇİN EDEBİYATI'NDA SUNWUKONG :KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Turkish Studies

TÜRK TİYATROSUNDA TARİH

Turkish Studies

AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-I: DİVÂNÜ LUGÂTİ' T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE YAZILAN MAKALELER

Türkiyat Mecmuası

NOGAY TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK KAYNAKLI OĞUZCA KELİMELER

Turkish Studies

DİLİÇİ ÇEVİRİDE ŞİİRSELLİK VE NEŞATÎ’NİN BİR GAZELİ

Turkish Studies

ESKİ ANADOLU TURKÇESI DÖNEMİNDE YAPILAN KABUS-NÂME ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

RAGIP ŞEVKİ YEŞİM'İN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE TARİHÎ ROMANLARI

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

11. YÜZYIL MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASINDAKİ DİN ANLAYIŞININ DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK'TEKİ YANSIMALARI

Turkish Studies