You are here

DOĞRU VE TERS ORANTI KONUSUNDAKİ 7. VE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI

SEVENTH AND NINETH GRADE STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT RATIO AND PROPORTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research aims to determine 7th grade primary and 9th grade secondary school students' misconceptions about ratio and proportion. It also tries to and find out any differences for both of the grades with establishing any decline in the misconceptions. Total of 1085 students are chosen randomly from 20 different (10 primary and 10 secondary) schools. Specifically prepared diagnostic tests have been used for determining both grades students' misconceptions. Results revealed that both groups of the students have misconceptions about ratio and proportion. It is observed that the students have lack of information about the definitions of ratio and proportion. They confuse the conceptions of ratio with fraction, digit and division. They have misconceptions about the point of ratio. They are not able to modify the sort of proportion in the given problems. They have difficulties in solving problems about direct and inverse proportions. It is also observed that both of the grades students have a misconception as "Each fraction digit is a ratio". It is also found thatmisconceptions of 7th grade students have been decreased and some of them lasted at 9th grade in secondary school.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; ilköğretim 7. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin oran ve orantı konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek ve sınıf ilerledikçe bu yanılgılarda azalmanın olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Konya ilinin merkez ilçeleri ve Seydişehir ilçesinde rastgele seçilen 10 ilköğretim ve 10 ortaöğretim okulundan toplam 1085 öğrenci katılmıştır. Her iki sınıf düzeyinde ayrı ayrı hazırlanan teşhis testleri öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler sonucunda; öğrencilerin oran ve orantı konusunda yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Oran ve orantının tanımı ile ilgili bilgi eksiklerinin olduğu, oran ile kesir sayısı ve bölme işlemini karıştırdıkları, orantının özellikleri ile ilgili yanılgılara sahip oldukları, verilen orantı problemlerinde orantı çeşitlerini belirleyemedikleri, doğru ve ters orantı problemlerinin çözümünde zorlandıkları gözlenmiştir. Her iki sınıf öğrencilerinin de; "Her kesir sayısının bir oran olduğu" düşüncesinde yoğunlaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca teşhis testlerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında oran ve orantı konusunda ilköğretim 7. sınıfta görülen yanılgıların ortaöğretim 9. sınıfta azalarak da olsa devam ettiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ben-Chaim, D.,
Fey
, J. T., Fitzgerald, W., M., Benedetto, C. and Miller, J. (1998). "Proportional reasoning among 7th grade students with different curricular experiences. Educational Studies in Mathematics. 36, 247-273.
Cramer, K. and Post, T. (1993) "Connecting research to teaching proportional reasoning. Mathematics Teacher, 86(5), 404-407.
Çıkla, O. A., Duatepe, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütme becerileri üzerine niteliksel bir çalışma.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 32-40.
Çıkla, O. A., Duatepe, A., Kayhan, M. (2005). Orantısal akıl yürütme gerektiren sorularda öğrencilerin kullandıkları çözüm stratejilerinin soru türlerine göre değişiminin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 73-81.
Heller, P., Ahlgren, A., Post, T., Behr, M., and Lesh, R. (1989). Proportional reasoning: The effect of two context variables, rate type and problem setting. Journal for Research in Science Teaching, 26 (1), 205-220.
Lawton, C. A., (1993). Contextual factors affecting errors in proportional reasoning. Journal for Research in Mathematics Education , 24 (5) , 460¬466.
Levin-Weinberg, S. (2002). Proportional reasoning: One problem, many solutions, making sense of fractions, ratios and proportions. 2002 Yearbook, In B. Litweller (Ed.), National Council of Teachers of Mathematics, . p138-
144.
Kayhan, M., (2005). 6. ve 7.
Sını
f Öğrencilerinin Oran-Orantı Konusuna Yönelik Çözüm Stratejilerinin; Sınıf Düzeyine, Cinsiyete ve Soru Tipine Göre Değişiminin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com