Buradasınız

YENİ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE TÜRKİYE'DE TOPLU PAZARLİK SORUNLARI ve MUHTEMEL GELİŞMELER

NEW LEGAL REQUIREMENTS TO COLLECTIVE BARGAINING PROBLEMS AND POSSIBLE IMPROVEMENTS IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The trade union movement in our country, as a professional organization has a history of close to a hundred years. Founded in Istanbul in 1871 "Ameleperver Society" is known to be the first organization that meets the specifications of the union. The first Constitution of the Republic contract, work is well-known with the right to freedom of assembly and association, the right to form trade unions also observe acceptance.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde mesleki kuruluş olarak sendikal hareketin yüz yıla yakın bir geçmişi vardır. 1871 yılında İstanbul'da kurulan "Ameleperver Cemiyeti"nin sendika özellikleri taşıyan ilk kuruluş olduğu bilinmektedir. Cumhuriyetin ilk Anayasasında sözleşme, çalışma, toplanma ve dernek kurma haklarının tanınmış olması ile, sendika kurma hakkının da kabul edildiğini görmekteyiz.
113-126