Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 24 of 24

İŞLETMELERİN GLOBAL REKABET ORTAMINDA REKABET GÜÇLERİNİ ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM: “OUTSOURCİNG”

Akademik Bakış

İŞLETMELERİN GLOBAL REKABET ORTAMINDA REKABET GÜÇLERİNİ ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM: “OUTSOURCİNG”

Akademik Bakış

Eskişehir Çatacık Yöresinde, Çevresel Değişkenler Kullanılarak Kızılgeyik İçin (Cervus elaphus L.) Habitat Uygunluğunun Modellenmesi

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Beydere Köyü (Manisa) Florası

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Endemik Haplophyllum myrtifolium Boiss. (Rutaceae)’un Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri

Bilge International Journal of Science And Technology Research

MUKAYESELİ EDEBİYAT -ARAŞTIRMA TARİHİ VE YÖNTEM-

Turkish Studies

SEVİNÇ ÇOKUM’UN HİLAL GÖRÜNÜNCE ROMANINDA KIRIM TÜRKLERİ

Turkish Studies

İŞLETMELERİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞTE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER (Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma)

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

GÖÇ SURECİNDE KADIN

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

EĞİTİM BAKIMINDAN GÜLİSTAN

Turkish Studies

HİCİV KAVRAMI AÇISINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ NİN "FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ" ROMANINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

YİRMİNCİ ASIR TURK EDEBİYATI YAZARI DR. OTTO HACHTMANN'A GÖRE MEHMED ÂKİF

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SELAM KADİRZÂDE'NİN "EVLAT" ADLI HİKÂYESİNDE YABANCILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BİLGİ TOPLUMUNDA ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE LİDERLİK SÜRECİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASIi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ULUSLARARASI İŞLETMELERE ETKİSİ

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TURK DİLİND E EDİLGEN BIÇIMBIRIMSIZ ETKEN YAPI TIPOLOJISI

Turkish Studies

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HÜMANİZMİN ETKİLERİ

Turkish Studies

19. YÜZYILDA KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

MAHTUMKULU FIRAKI'NIN ŞİİRLERİNDE MUHTEVA

Turkish Studies

KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK “STRATEJİ GELİŞTİRMEDE” YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAK, MÜMKÜN MÜ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi