Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 31

HALİDE EDIP'IN YEDIGUN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADINA BAKIŞI

The Journal of Academic Social Science Studies

DÎVÂNU LUGATI'T-TÜRK'TE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

CUMHURİYET TİYATROSUNDA DEDE KORKUT

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE BİR METİN AKTARIMI ÖRNEĞİ: MUĞLA’DAN DERLENMİŞ BİR EFSANE İLE KURUMUŞ AĞAÇLAR HİKÂYESİNİN MUKAYESELİ İNCELEMESİ

Turkish Studies

BİR AŞKIN İKİ HİKÂYESİ ÜZERİNE ŞEYYAD HAMZA’NIN YÛSUF U ZELİHA’SI İLE NAZAN BEKİROĞLU’NUN YÛSUF İLE ZÜLEYHA’SI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Turkish Studies

MUKAYESELİ EDEBİYAT -ARAŞTIRMA TARİHİ VE YÖNTEM-

Turkish Studies

EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Turkish Studies

17. YÜZYIL AVRUPALI SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI KADINI

Yeditepe University Department of History Research Journal

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

KÖROĞLU DESTANI'NDA AT, KADIN, SİLAH

Turkish Studies

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

"YENİ TÜRK EDEBİYATI" KAYNAĞI OLARAK TARİH ve TARİHÎ ELEŞTİRİ

Turkish Studies

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

NAMIK KEMAL'İN MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE TENKİTLER

Turkish Studies

ERKEN CUMHURİYET DONEMİ TURK ROMANLARINDA EDEBİYAT ALGISI VE TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİNE BAKIŞ

Turkish Studies

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

TÜRKİYE’DE KADININ ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

Turkish Studies

“BEYHUDE ÖMRÜM” HİKÂYESİNE BİR BAKIŞ

International Journal of Language Academy

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HÜMANİZMİN ETKİLERİ

Turkish Studies

REFİK HALİT KARAY ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

BEYLİKLER DÖNEMİ KÜLTÜR ORTAMINDAN BİR KESİT

Turkish Studies

DİVAN EDEBİYATINDA KADINA GENEL BAKIŞ

Turkish Studies

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi