Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇEYE KATKISI

Turkish Studies

ESKİ YAZI DİLLERİ: TÜRK YAZILI ABİDELERİNİN DİLLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

TÜRKÇEDE DANTE ÜZERINE

Turkish Studies

ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE EGZİSTANSİYALİST ÖGELER VE “KENDİ”LİK KAVRAMI

Turkish Studies

KELÂM-I FASÎH VE YÛNUS EMRE

Turkish Studies

TÜRK EDEBİYATINDA DIŞ GÖÇ BİR DIŞ GÖÇ ROMANI ÖRNEĞİ OLARAK ÇIRPINTILAR

Turkish Studies

TURK EDEBIYATI'ND A HİLECİ BİR FIGUR OLARAK NASREDDIN HOCA VE KLASİK ÇİN EDEBİYATI'NDA SUNWUKONG :KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Turkish Studies

TÜRK TİYATROSUNDA TARİH

Turkish Studies

TURKMEN TURKÇESIND E KUVVETLENDİRME IŞLEVLI DİL BİRİMLERİ: "hi, hi-de, hiy, hiy-de, hey, hey-de, heyem"

Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi

KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ

Turkish Studies

DİLİÇİ ÇEVİRİDE ŞİİRSELLİK VE NEŞATÎ’NİN BİR GAZELİ

Turkish Studies

ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR I

The Journal of Academic Social Science Studies

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ESKİ ANADOLU TURKÇESI DÖNEMİNDE YAPILAN KABUS-NÂME ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

AMASYALI HÜSEYİN HÜSAMEDDİN’İN TEMEL ADLI ESERİNİN BİRİNCİ CÜZ’Ü

Turkish Studies

RUSÇA'DAKİ TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER

Turkish Studies

TURKÇEDE +sA- İSİMDEN FUL YAPMA EKİ

Turkish Studies

RAGIP ŞEVKİ YEŞİM'İN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE TARİHÎ ROMANLARI

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

HANYU WAILAICI CIDIAN'a (HWC) GÖRE ÇİNCEYE GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE

Turkish Studies

OĞUZ TÜRKÇESİNİN TARİHÎ GELİŞME SÜREÇLERİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE YAZIM KILAVUZLARI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies