Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 1227

AVRUPA BİRLİĞİ PAZARININ KURU İNCİR İÇİN BÖLÜMLENMESİ: ÖRNEK OLAY ANALİZİ

Ege Akademik Bakış Dergisi

BILGE KARASU'NUN GECE ROMANINDA ESTETIZE EDİLMİŞ UNSURLAR

Turkish Studies

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN BİR UNSURU OLAN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: ÖRNEK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

BAZI TANELİ ÜRÜNLERİN İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI VE BASINÇ ORANLARI ÜZERİNE TANE NEM İÇERİĞİNİN ETKİSİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

BILGE KARASU'NU N UZUN SURMUŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ÖYKÜSÜNDE DİN VE BİREYLEŞME

Turkish Studies

KÖL TİGİN VB BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERİNE

Turkish Studies

POSTMODERN MEKÂN VE ZAMAN EKSENİNDE BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN ANALİZİ

Turkish Studies

KÖL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARININ METİNLERİNDE ÜNLÜLERİN YAZIMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN FARKLILIKLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

SPORCULARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

MESRUTIYET TENKIDINDE BATIDAN GIREN TERIMLER

Turkish Studies

TÜRKÇEDE ETTİRGEN YAPILAR: BİR BİLİNÇLİLİK UYANDIRMA ETKİNLİĞİ

International Journal of Language Academy

İŞLETMELERİN GLOBAL REKABET ORTAMINDA REKABET GÜÇLERİNİ ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM: “OUTSOURCİNG”

Akademik Bakış

İŞLETMELERİN GLOBAL REKABET ORTAMINDA REKABET GÜÇLERİNİ ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM: “OUTSOURCİNG”

Akademik Bakış

TÜRKÇEDE NESNE BELİRTME VE NESNE YÜKLEME: TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEM ÜZERİNE BİR UYGULAMA

The Journal of Academic Social Science Studies

HALİDE EDIP'IN YEDIGUN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADINA BAKIŞI

The Journal of Academic Social Science Studies

TIMSS-R FEN BAŞARISI VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ VE MODELİN CİNSİYETLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE

Turkish Studies

İŞLEVSEL DİLBİLGİSİ ÇERÇEVESİNDE KIRGIZCADA ETTİRGENLİĞİN İŞLEVSEL-ANLAMSAL ALANI

Turkish Studies

OKUMA SÜRECİNİ CİSİMLEŞTİRMEK: JASPER FFORDE'NİN THE EYRE AFFAİR ROMANI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Olanzapin ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Selçuk Tıp Dergisi

Voices from the past: Music in The Ice People

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

EĞİTİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Oya Baydar Romanında "Ölüm Tapıncı" Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Biçimsel Olmayan Mantık Yaklaşımı Neden Hatalıdır ve Nasıl Aşılmalıdır?

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA GÖÇLER VE KAFKASYALI GÖÇMENLER

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

DARÜRRAHAT (RAHAT ÜLKE) MÜSLÜMANLARI: KENT ÜTOPYASI MI?

The Journal of Academic Social Science Studies

Educational level and future expectations of the children who pick waste papers

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

EKONOMİK KRİZİN KONYA'DA TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİLERİ

Turkish Studies

Ortaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

YENİ BİLİM VE LİDERLİK

Akademik Bakış